Saturday, June 1, 2013

Belatuk Terbang Tinggi Rendah

Pada zaman dahulu, Raja Sulaiman dikatakan mempunyai sebuah kerajaan yang sangat besar. Semua makhluk di muka bumi tunduk di bawah pemerintahan Raja Sulaiman.

Pada waktu itu, burung belatuk ialah utusan Raja Sulaiman. Apa sahaja y
ang hendak disampaikan oleh Raja Sulaiman kepada pihak lain, belatuklah yang melaksanakannya.

Belatuk sangat mahir tentang ceruk rantau di dunia.Ke mana sahaja dititahkan pergi, dapat sahaja ia menunaikannya.

Pada suatu hari, belatuk dititahkan oleh Raja Sulaiman untuk membawa sepucuk surat kepada suatu pihak. Isi surat itu sangat penting. Jika surat itu jatuh ke tangan musuh, Raja Sulaiman dan kerajaannya akan berada dalam bahaya.

Negeri yang akan dituju oleh belatuk sangat jauh. Belatuk terpaksa melalui hutan belantara serta lautan. Akhirnya terbanglah belatuk ke negeri yang ditujuinya. Mulanya belatuk terpaksa menyeberangi sebuah lautan luas. Ia tidak berani terbang tinggi kerana takut akan ribut taufan yang kuat.

Maka ia pun terbang di permukaan laut.Laut berombak mengalun-alun. Belatuk terbang mengikut gaya alunan ombak laut. Sekali rendah, sekali tinggi.

Selepas menyeberangi lautan luas, ia terpaksa melalui hutan rimba yang luas. Belatuk tahu di hutan itu ada penjahat yang sangat mahir memanah.

Apabila belatuk melalui hutan itu, penjahat melihat ia membawa sepucuk surat di paruhnya. Apalagi, sekalian penjahat pun memanah. Mereka ingin tahu rahsia yang terdapat dalam surat itu. Maka, belatuk pun terbanglah berombak-ombak sebagaimana ia terbang di permukaan laut.

Akhirnya belatuk selamat menyampaikan surat kepada pihak yang ditujukan itu. Setelah selesai semuanya, belatuk pulang menghadap Raja Sulaiman.

Raja Sulaiman bertanya kepada belatuk bagaimana ia terlepas daripada ancaman taufan dan pemanah yang handal itu. Belatuk pun menceritakan segala yang dialaminya. Raja Sulaiman sangat gembira mendengar sembah belatuk. Itulah sebabnya sehingga sekarang ini, burung belatuk sentiasa terbang tinggi rendah bagaikan gelombang ombak di laut.

No comments:

Post a Comment